SMI skoler

Her er en oversikt over andre SMI skoler (skolesenter for elever i Sosiale og Medisinske Institusjoner).