OT

Kristian Eliassen

Oppfølgingstjenesten (OT)

OT ønsker kontakt med ungdom under 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke har søkt, som har takket nei til, eller som avbryter opplæringen.

OT kan tilby deg

  • veiledning i spørsmål om videregående opplæring, utdanning og yrke
  • veiledning om alternativ opplæring
  • hjelp til innsøk for kommende skoleår
  • hjelp til kontakt (og samarbeid) med andre aktuelle instanser ved behov

OT samarbeider med de videregående skolene, Fagopplæringen, PPT, kommuner, NAV og andre instaner som også har ansvar for ungdom.

Tilbud fra OT skal først og fremst gi formell kompetanse innenfor videregående opplæring. OT forsøker å få kontakt med deg, men du er også når som helst velkommen til å ta kontakt selv. Mer informasjon om tjenesten finner du på

Oppfølgingstjenesten

 

Vår OT ansvarlig er Kristian Eliassen

Han har kontor på Karmsund videregående skole, Salhusveien 68, 5529 Haugesund.

Telefon: 95924226 / 51922106 

Mail: Kristian.eliassen@skole.rogfk.no

 

Oppfølgingstjenesten (OT)

OT ønsker kontakt med ungdom under 21 år som har rett til videregående opplæring, men som ikke har søkt, som har takket nei til, eller som avbryter opplæringen.

OT kan tilby deg

  • veiledning i spørsmål om videregående opplæring, utdanning og yrke
  • veiledning om alternativ opplæring
  • hjelp til innsøk for kommende skoleår
  • hjelp til kontakt (og samarbeid) med andre aktuelle instanser ved behov

OT samarbeider med de videregående skolene, Fagopplæringen, PPT, kommuner, NAV og andre instaner som også har ansvar for ungdom.

Tilbud fra OT skal først og fremst gi formell kompetanse innenfor videregående opplæring. OT forsøker å få kontakt med deg, men du er også når som helst velkommen til å ta kontakt selv. Mer informasjon om tjenesten finner du på

Oppfølgingstjenesten

 

Vår OT ansvarlig er Kristian Eliassen

Han har kontor på Karmsund videregående skole, Salhusveien 68, 5529 Haugesund.

Telefon: 95924226 / 51922106 

Mail: Kristian.eliassen@skole.rogfk.no

Del denne artikkelen på: