Rektor

Det er et privilegium å jobbe i den viktigste institusjonen samfunnet bygges på - skolen.  

Hvor utviklet et samfunn er, kan måles i hvilken grad det tilpasser undervisningen for alle elevene, uansett hvor store hindringer for læring elevene har.

Vi jobber med elever som har store hindringer for læring - vi gjør det med engasjement, glede og interesse. 

Vi er en lærende organisasjon som er opptatt av at alle skal lære - elever, lærere og ledere.

Vi vet at mestring motiverer oss til å lære mer.

Jeg ønsker å bidra til at elever og ansatte ved Hollenderhaugen skolesenter får et godt læringsfellesskap!

Einar Hansen

Det er i dialogen vi finner de gode løsningene!

Det er ikke feil å gjøre feil, det er den som ikke gjør noe, som gjør feil!