RFK Stafettloggen

Rogaland Fylkeskommune har startet en pilot på implementering av stafettloggen i region 1 (nord Rogaland)

Handlingsveilederen er under stadig utvikling - sjekk dato for å se om du har siste versjon.

 Link til pålogging for Stafettloggen

Pålogging er på sikkerhetsnivå 4 - krever elektronisk ID pålogging.