Skolens tilbud

Her finner du informasjon om de ulike avdelingene på Hollenderhaugen skolesenter. 

Avdeling Grunnskole

Avdeling Sykehusskolen

Avdeling Videregående skole

Eksterne elever