sti ut i det blå

Avdeling Sykehusskolen

Velkommen til Avdeling sykehusskolen

Avdelingen gir undervisningstilbud til de elevene som til enhver tid er lagt inn ved Haugesund sjukehus sin barneavdeling, Barnepsykiatrisk post (BPP) og Ungdomspsykiatrisk post (UPP). Skolen gir tilbud til både grunnskoleelever og elever fra videregående skole. Elevene kommer fra hele Helse Fonna sitt nedslagsfelt.

Undervisningen ved avdelingen gis som gruppeundervisning og eneundervisning. Ett av skolens satsingsområder er at alle elevene våre skal oppleve faglig og sosial mestring hver dag.

Avd. Sykehusskolen er delt i tre team: team somatisk, team ungdom og team barn. Til sammen er vi ni pedagoger. Rektor er leder for avdelingen.