Avdeling Sykehusskolen - Team BPP

Velkommen til Team Barn

Teamet har ansvaret for opplæringstilbudet til elever fra 6 - 12 år innlagt ved Barnepsykiatrisk post (BPP). Skolelokalene ligger i Karmsundgt. 133 (like ved BPP). Eleven har daglig opplæringstilbud fra kl. 8.30 – 12.30 i innleggelsesperioden (3 – 4 uker).

Teamet foretar observasjoner, kartlegging, ulike tester i løpet av oppholdet i den grad det er hensiktsmessig. Elevene kan bli hentet ut av skolen til tester, undersøkelser og samtaler ved BPP ved behov. Lærerne samarbeider med personalet ved BPP, elevens hjemmeskole,PPT og andre aktuelle instanser, dersom annet  ikke er bestemt av foresatte. Etter oppholdet hos oss, sendes en skolerapport til foresatte, elevens hjemmeskole, BPP og andre aktuelle instanser.

Vibecke Jacobsen

Margot Alvseike

Bjørn Seljestad

Bjørn Seljestad