Avdeling Sykehusskolen - Team UPP

 

Teamet har ansvaret for opplæringstilbudet til elever fra 13 – 18 år innlagt ved Ungdomspsykiatrisk post (UPP). Skolelokalene ligger i Karmsundgt. 133 (like ved UPP). Eleven har daglig opplæringstilbud fra kl. 8.20 – 12.30/13.10 i innleggelsesperioden (gjennomsnittlig 3 – 4 uker).

Teamet foretar observasjoner, kartlegging og ulike tester i løpet av oppholdet  i den grad det er hensiktsmessig. Elevene kan bli hentet ut av skolen til tester, undersøkelser og samtaler ved UPP ved behov. Lærerne samarbeider med personalet ved UPP, elevens hjemmeskole, PPT og andre aktuelle instanser, dersom annet ikke er bestemt av foresatte/elev. Etter oppholdet hos oss, sendes en skolerapport til foresatte, elevens hjemmeskole, UPP og andre aktuelle instanser.

Ann-Elin Valdersnes

Astrid Alsaker

Liv Anne Løvlie

Solbjørg Lillesund