Somatisk 2015

Avdeling Sykehusskolen - Team somatisk

 

Teamet har ansvaret for opplæringstilbudet til barn i aldersgruppen 6 -18 år. Elevene er innlagt ved barneavdelingen på Haugesund sykehus. Vi holder til i «skolestua» i 3. etasje. Opplæringstilbudet er mandag – torsdag fra kl. 9.30 – 13.30 og fredag kl. 9.00 – 12.00.

Målet for sykehusundervisningen er å gi elevene kunnskaper slik at de kan fungere best mulig på skolen etter endt sykehusopphold.

Lærerne samarbeider tett med foresatte, medisinsk personale og elevens hjemmeskole.

Barn i aldersgruppa 0 – 6 år gis et pedagogisk tilbud dersom de til vanlig har et spesialpedagogisk tilbud i sin hjemkommune, eller får behov for spesialpedagogisk hjelp mens de er innlagt på sykehuset. Det pedagogiske tilbudet kan gis på pasientrom eller førskolerommet i 3. etasje i tilknytning til barneavdelingen.

Tlf til team somatisk: 52 73 23 64

Lisbeth Brekke

Lisbeth Brekke

Kari Sundvoll Troland

Kari Sundvoll Troland