Oppstart skoleåret 2015/2016

VGS starter opp mandag 17.08.15.

Klokkeslett vil variere litt alt etter hvilke fag du skal ta.

Hver enkel elev/foresatt vil få melding om klokkeslett på sms.