Eksterne elever

I noen tilfeller gir vi tjenester til elever som ikke er lagt inn i sosiale eller medisinske institusjoner. 

Ta kontakt med skolens ledelse.

rektor, Einar Hansen, tlf 99103431