Et godt psykososialt læringsmiljø

Alle ansatte ved Hollenderhaugen skolesenter er opptatt av at elevene ved skolesenteret skal ha et godt psykososialt læringsmiljø. Når elevene våre opplever at de ikke har et godt psykososialt læringsmiljø så har vi gode rutiner som sikrer at alle involverte blir ivaretatt.

Vi har en plan for hvordan vi skal ivareta elevenes psykiske helse når de går på Hollenderhaugen skolesenter. Denne planen revideres årlig, alle ansatte har skrevet under på at vi alle har en felles ansvar for å sørge for at elevene på Hollenderhaugen skolesenter har et godt psykososialt læringsmiljø. 

Skjermbilde