Stafettloggen

Rogaland Fylkeskommune har et særlig fokus på ungdommens psykiske helse med flere satsingsområder for å hindre frafall i skolen. Rogaland Fylkeskommune har innført:

Stafettlogg handler om - Dokumentasjon, samarbeid og gode overganger

Hva er en stafettlogg?

  • En Stafettlogg er en elektronisk stafettlogg over tiltak og effekt
  • I stafettloggen finnes alle igangsatte tiltak med vurderinger for ungdommen
  • I Stafettloggen finnes en møteoversikt samt en oversikt over møtedeltakere
  • Stafettloggen gir en oversikt over hvilke tjenester og hvilke fagpersoner som er involvert

Stafettloggen utarbeides alltid i samarbeid med de foresatte gjennom deres samtykke.

De foresatte vil ha fullt innsyn i loggen gjennom lesetilgang.